مجموعه 20 فونت زیبا انگلیسی

مجموع زیبا از فونت های انگلیسی به صورت رایگان

برای شما رایگان

پک فونت انگلیسی
مجموعه 20 فونت زیبا انگلیسی

برای شما رایگان

همه طراحان و گرافیست ها نیاز به فونت های زیبا برای انجام کار های شان دارند از این رو شما می‌توانید مجموع 20 فونت زیبا را از سایت ما دانلود کنید و از آن در طراحی های خود استفاده کنید .
یرای استفاده از فونت ها کافی است آنها را در پوشه فونت ویندوز کپی کنید .یا بصورت دستی تک تک نصب کنید.

برای نصب گروهی به آدرس C:WindowsFonts رفته و آنها را در پوشه کپی کنید .

نوع فایل

برای شما رایگان

پک فونت انگلیسی
مجموعه 20 فونت زیبا انگلیسی

برای شما رایگان

محصولات دیگر