میکروبیت فا یک سایت آموزشی می باشد که کاربران توسط آن می توانند مطالب آموزشی در مورد میکرو کنترل میکرو بیت و آموزش های ویدیوی را تماشا کنند.

برخی از ویزگی های این سایت :

  • سیستم آموزشی
  • سیستم پخش ویدیو
  • سیستم تیکت و پاسخ دهی .
  • و….
تگ ها: سایت آموزشی / طراحی سایت آموزشی / طراحی سایت در رشت