خدمات ثبت و انتقال دامنه 

برای داشتن یک وب‌سایت اول باید یک دامنه داشت. دامنه یک آدرس منحصربه‌فرد است که هر دامنه متعلق به یک فرد است که با آن آدرس خانه الکترونیک شما را نمایش می‌دهد، مانند کد ملی که برای هر فرد یکتا است. دامنه‌ها به دو بخش دامنه ملی و دامنه‌های بین‌المللی تقسیم می‌شوند .

در مورد دامنه ها بیشتر بخوایند!
طراحی سایت شرکتی در رشت

از تاریخ 1 مهر 1401 در یو هاست کو دامنه به ثبت نمی شود و لیست قیمت های دامنه بروز نمی باشد .

تمدید

انتقال

ثبت 

پسوند

275 تومان

300 تومان

175 تومان

com

175 تومان

175 تومان

175 تومان

net

175 تومان

175 تومان

175 تومان

org

5 تومان

5 تومان

5 تومان

ir