آموزش کار با وردپرس: پایه

وردپرس یکی از محبوب ترین سیستم های مدیریت محتوا می‌باشد، اگر سایت شما نیز از این سیستم مدریت محتوا استفاده میکند می توانید از آموزش های زیر برای ایدگیری پایه وردپرس استفاده کنید.