طراحی سایت شرکتی آلفا الکترونیک

طراحی سایت شرکتی آلفا الکترونیک که برای فروش محصولات و معرفی خدمات ساخته شده و دارای بخش خبری و نمونه کار نیز می باشد که می تواند هر شرح هر پروژه را به صورت کامل با عکس بیان کند .

برخی از ویزگی های سایت آلفا الکترونیک:

  • فروشگاه محصول.
  • بخش معرفی خدمات.
  • سیستم تخفیف دهی .
  • ایجاد بی نهایت محصول.
  • سیتسم پیامکی برای فروشگاه.
  • بخش خبری .
  • بخش نمونه کار ها .
  • و…
تگ ها: ساخت سایت در رشت / ساخت فروشگاه / طراجی سایت فروشگاهی در رشت